Söktermen framhålla har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
framhålla (v) [konversation] accent (v) [konversation]
framhålla (v) [konversation] emphasize (v) [konversation]
framhålla (v) [konversation] stress (v) [konversation]
framhålla (v) [konversation] underline (v) [konversation]
framhålla (v) [konversation] underscore (v) [konversation]
SV Svenska EN Engelska
framhålla (v) [konversation] highlight (v) [konversation]
framhålla (v) [påpeka] note (v) [påpeka]
framhålla (v) [påpeka] remark (v) [påpeka]
framhålla (v) [påpeka] mention (v) [påpeka]
framhålla point out
framhålla (v) [uppmärksamhet] point out (v) [uppmärksamhet]
framhålla (v) [påpeka] call attention to (v) [påpeka]
SV Synonymer för framhålla EN Översättningar
accentuera [framhäva] accentuate
poängtera [framhäva] emphasize
betona [framhäva] emphasize
kursivera [framhäva] italicize
förstärka [framhäva] amplify
skärpa [framhäva] (u exacerbate (formal)
understryka [framhäva] emphasize
framhäva [lägga vikt vid] highlight
hävda [lägga vikt vid] assert
markera [lägga vikt vid] highlight
omtala [nämna] mention
påpeka [nämna] call attention to
beröra [nämna] touch
antyda [nämna] insinuate
åsyfta [nämna] aim at
omnämna [nämna] mention
utpeka [poängtera] indicate
erinra [poängtera] remind
anmärka [poängtera] cavil
påvisa [poängtera] prove