Söktermen framkalla har 25 resultat
SVSvenskaENEngelska
framkalla(v)[katastrof]
 • framkallad
start(v)[katastrof]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
framkalla(v)[förorsaka] cause to be(v)[förorsaka]
framkalla(v)[fotografi]
 • framkallad
develop(v)[fotografi]
 • developed
 • develop
 • develop
 • developed
 • developed
framkalla(v)[förorsaka]
 • framkallad
engender(v)[förorsaka]
 • engendered
 • engender
 • engender
 • engendered
 • engendered
framkalla(v)[förorsaka] give rise to(v)[förorsaka]
SVSvenskaENEngelska
framkalla(v)[förorsaka]
 • framkallad
create(v)[förorsaka]
 • created
 • create
 • create
 • created
 • created
framkalla(v)[medicin - födsel]
 • framkallad
induce(v)[medicin - födsel]
 • induced
 • induce
 • induce
 • induced
 • induced
framkalla(v)[fotografi]
 • framkallad
process(v)[fotografi]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla(v)[mental förnimmelse]
 • framkallad
awaken(v)[mental förnimmelse]
 • awakened
 • awaken
 • awaken
 • awakened
 • awakened
framkalla(v)[orsak]
 • framkallad
provoke(v)[orsak]
 • provoked
 • provoke
 • provoke
 • provoked
 • provoked
framkalla(v)[katastrof] bring on(v)[katastrof]
framkalla(v)[förorsaka] bring on(v)[förorsaka]
framkalla(v)[katastrof] bring about(v)[katastrof]
framkalla(v)[förorsaka] bring about(v)[förorsaka]
framkalla(v)[katastrof]
 • framkallad
cause(v)[katastrof]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla(v)[förorsaka]
 • framkallad
cause(v)[förorsaka]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla
 • framkallad
cause
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla(v)[uppmärksamhet]
 • framkallad
excite(v)[uppmärksamhet]
 • excited
 • excite
 • excite
 • excited
 • excited
framkalla(v)[uppmärksamhet]
 • framkallad
arouse(v)[uppmärksamhet](formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla(v)[mental förnimmelse]
 • framkallad
arouse(v)[mental förnimmelse](formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla(v)[förorsaka]
 • framkallad
bring(v)[förorsaka]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla
 • framkallad
evoke(formal)
 • evoked
 • evoke
 • evoke
 • evoked
 • evoked
framkalla
 • framkallad
elicit(formal)
 • elicited
 • elicit
 • elicit
 • elicited
 • elicited
framkalla
 • framkallad
arouse(formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla
 • framkallad
provoke
 • provoked
 • provoke
 • provoke
 • provoked
 • provoked
SVSynonymer för framkallaENÖversättningar
frambringa[trolla fram]begotten
frammana[trolla fram]evoke(formal)
trolla[trolla fram]conjure
underlätta[ombesörja]facilitate
främja[ombesörja]promote
befrämja[ombesörja]conduce
gynna[ombesörja]favour
befordra[ombesörja]forward
locka[frambesvärja]entice
mana[frambesvärja]urge
ha till följd[orsaka]result in
föra med sig[orsaka]bring
dra med sig[orsaka]bring about
vara förenad med[orsaka]be in association with
innebära[orsaka]connote
resultera i[orsaka]result in
åstadkomma[orsaka]achieve
vålla[orsaka]engender
leda till[orsaka]conduce
inducera[orsaka]induce