Söktermen framkalla har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
framkalla (v) [katastrof]
 • framkallad
start (v) [katastrof]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
framkalla (v) [förorsaka] cause to be (v) [förorsaka]
framkalla (v) [fotografi]
 • framkallad
develop (v) [fotografi]
 • developed
 • develop
 • develop
 • developed
 • developed
framkalla (v) [förorsaka]
 • framkallad
engender (v) [förorsaka]
 • engendered
 • engender
 • engender
 • engendered
 • engendered
framkalla (v) [förorsaka] give rise to (v) [förorsaka]
SV Svenska EN Engelska
framkalla (v) [förorsaka]
 • framkallad
create (v) [förorsaka]
 • created
 • create
 • create
 • created
 • created
framkalla (v) [medicin - födsel]
 • framkallad
induce (v) [medicin - födsel]
 • induced
 • induce
 • induce
 • induced
 • induced
framkalla (v) [fotografi]
 • framkallad
process (v) [fotografi]
 • processed
 • process
 • process
 • processed
 • processed
framkalla (v) [mental förnimmelse]
 • framkallad
awaken (v) [mental förnimmelse]
 • awakened
 • awaken
 • awaken
 • awakened
 • awakened
framkalla (v) [orsak]
 • framkallad
provoke (v) [orsak]
 • provoked
 • provoke
 • provoke
 • provoked
 • provoked
framkalla (v) [katastrof] bring on (v) [katastrof]
framkalla (v) [förorsaka] bring on (v) [förorsaka]
framkalla (v) [katastrof] bring about (v) [katastrof]
framkalla (v) [förorsaka] bring about (v) [förorsaka]
framkalla (v) [katastrof]
 • framkallad
cause (v) [katastrof]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla (v) [förorsaka]
 • framkallad
cause (v) [förorsaka]
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla
 • framkallad
cause
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
framkalla (v) [uppmärksamhet]
 • framkallad
excite (v) [uppmärksamhet]
 • excited
 • excite
 • excite
 • excited
 • excited
framkalla (v) [uppmärksamhet]
 • framkallad
arouse (v) [uppmärksamhet] (formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla (v) [mental förnimmelse]
 • framkallad
arouse (v) [mental förnimmelse] (formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla (v) [förorsaka]
 • framkallad
bring (v) [förorsaka]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
framkalla
 • framkallad
evoke (formal)
 • evoked
 • evoke
 • evoke
 • evoked
 • evoked
framkalla
 • framkallad
elicit (formal)
 • elicited
 • elicit
 • elicit
 • elicited
 • elicited
framkalla
 • framkallad
arouse (formal)
 • aroused
 • arouse
 • arouse
 • aroused
 • aroused
framkalla
 • framkallad
provoke
 • provoked
 • provoke
 • provoke
 • provoked
 • provoked