Söktermen Frenzy har 3 resultat
EN Engelska SV Svenska
frenzy (n) [general] ursinne (n) {n} [general]
frenzy vanvett {n}
frenzy (n) [general] raseri (n) {n} [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för frenzy SV Översättningar
rage [anger] ilska (u)
fury [anger] ursinne {n}
madness [anger] dårskap {n}
passion [anger] vrede (u)
raving [anger] yrande {n}
vehemence [anger] häftighet (u)
carelessness [recklessness] oaktsamhet (u)
trouble [recklessness] omak
desperation [recklessness] desperation (u)
dementia [insanity] demens (u)
delirium [insanity] yra
derangement [insanity] vanvett {n}
aberration [insanity] villfarelse (u)
mania [insanity] vurm
furor [agitation] raseri {n}
excitement [agitation] upphetsning (u)
outburst [agitation] anfall {n}
outbreak [agitation] hudutslag {n}
paroxysm [agitation] paroxysm (u)
departure [deviation] bortgång