Söktermen fugitive har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fugitive (a) [crime] förrymd (a) [crime]
fugitive (a) [crime] på flykt (a) [crime]
fugitive (n) [man] flykting (n) [man] (u)
fugitive (n) [woman] flykting (n) [woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fugitive SV Översättningar
refugee [person in exile] flykting (u)
outlaw [person in exile] fredlös
exile [person in exile] landsflykting
runaway [person fleeing] förrymd
renegade [person fleeing] (literature renegat
derelict [person fleeing] övergiven
escaped [running away] rymde
transient [running away] (formal övergående
sly [elusive] slug
ambiguous [elusive] osäker
vague [elusive] oviss
equivocal [elusive] mångtydig
evasive [elusive] vagt
brief [fleeting] dossié (u)
evanescent [fleeting] försvinnande {n}
momentary [fleeting] kortvarig
short-lived [fleeting] kortvarig
temporary [fleeting] temporär
transitory [fleeting] (formal förgänglig
ephemeral [fleeting] kortvarig