Söktermen fulfil har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
fulfil
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
motsvara
 • motsvarad
fulfil (v) [command]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
utföra (v) [command]
 • utförd
fulfil (v) [duty]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
utföra (v) [duty]
 • utförd
fulfil (v) [duty]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
fullgöra (v) [duty]
 • fullgjord
fulfil (v) [condition]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [condition]
 • uppfylld
EN Engelska SV Svenska
fulfil (v) [promise]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [promise]
 • uppfylld
fulfil (v) [purpose]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
fylla (v) [purpose]
 • fylld
fulfil (v) [demand]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
tillfredsställa (v) [demand]
 • tillfredsställd
fulfil (v) [promise]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
infria (v) [promise]
 • infriad
fulfil fullbordad

Engelska Svenska översättingar