Söktermen fundamental har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
fundamental (a) [grundläggande] basic (a) [grundläggande]
fundamental (a) [grundläggande] fundamental (a) [grundläggande]
SV Synonymer för fundamental EN Översättningar
omedelbar [grundläggande] 直接の (adj adv v)
avgörande [grundläggande] n 基本
väsentlig [grundläggande] 基本
grundläggande [teoretisk] 基本的な (n adj)
essentiell [teoretisk] 肝要 (n adj)
formell [teoretisk] 公式 (adj n)
kardinal- [betydelsefull] 基本
huvud- [betydelsefull] 基本
kapital [ordentlig] n 基金 (n)
verklig [ordentlig] 実際の (adj n)
riktig [ordentlig] 正解 (adj v)
bastant [ordentlig] 逞しい (adj)
EN Engelska SV Svenska
fundamental (a) [importance] väsentlig (a) [importance]
fundamental grundläggande
fundamental (a) [basic] grundläggande (a) [basic]
fundamental (a) [importance] grundläggande (a) [importance]
fundamental (a) [basic] fundamental (a) [basic]
fundamental principiell

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fundamental SV Översättningar
basic [component] 塩基性 (n adj)
chief [principal] (n v adj)
cardinal [principal] 枢機卿
congenital [inborn] 先天的 (adj)
true [intrinsic] (adj adv n v)
conclusive [property] 決定的な (adj)
component [composing] 部分 (n v)
early [primitive] 早い
prime [primary] 素数
law [postulate] 法律
maxim [postulate] ことわざ
element [rudiment] 元素
beginning [elementary] 始まり (n adj)
background [elementary] バックグラウンド (n v)