Söktermen fundamental har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
fundamental (a) [grundläggande] basic (a) [grundläggande]
fundamental (a) [grundläggande] fundamental (a) [grundläggande]
SV Synonymer för fundamental EN Översättningar
begynnelse- [grundläggande] incipient
ursprunglig [grundläggande] primeval
förstahands- [grundläggande] firsthand
förberedande [grundläggande] preliminary
omedelbar [grundläggande] direct
elementär [grundläggande] elementary
avgörande [grundläggande] n decisive
väsentlig [grundläggande] integral
primär [grundläggande] primary
i princip [teoretisk] virtually
grundläggande [teoretisk] fundamental
formell [teoretisk] formal
principiell [teoretisk] fundamental
utmärkande [väsentlig] distinctive
bestämmande [väsentlig] decisive
viktig [betydelsefull] essential
nödvändig [betydelsefull] requisite
ofrånkomlig [betydelsefull] inevitable
genomgripande [betydelsefull] far-reaching
vital [betydelsefull] vital
EN Engelska SV Svenska
fundamental (a) [grundläggande] basic (a) [grundläggande]
fundamental (a) [grundläggande] fundamental (a) [grundläggande]

Engelska Svenska översättingar