Söktermen fundera ut har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
fundera ut (v) [problem] figure out (v) [problem]

SV EN Översättningar för fundera

fundera (v) [problem] ponder (v) [problem]
fundera (v) [problem] muse (v) [problem]
fundera (v) [problem] meditate (v) [problem]
fundera (v) [problem] ruminate (v) [problem] (formal)
fundera cogitate
fundera mull
fundera muse
fundera ponder

SV EN Översättningar för ut

ut (o) [riktning] outward (o) [riktning]
ut (o) [tid] through (o) [tid] (informal)
ut (o) [tid] till the end of (o) [tid]
ut out
ut (o) [riktning] outwards (o) [riktning]
SV Synonymer för fundera ut EN Översättningar
ta reda på [lista ut] find out
lista [lista ut] roster
komma med [tänka ut] bring along
producera [tänka ut] produce
frambringa [tänka ut] begotten
föda [tänka ut] (u give birth
kläcka [tänka ut] hatch
hitta på [koka ihop] think up
planera [koka ihop] meditate
intrigera [koka ihop] intrigue
minska [koka ihop] dwindle
reducera [koka ihop] reducing
koka [koka ihop] cook