Söktermen fungera har 6 resultat
SVSvenskaENEngelska
fungera(n v)[behave in a certain way when handled.]
 • fungerad
work(n v)[behave in a certain way when handled.]
 • worked
 • work
 • work
 • worked
 • worked
fungera(v)[mekanisk]
 • fungerad
work(v)[mekanisk]
 • worked
 • work
 • work
 • worked
 • worked
fungera(v)[mekanisk]
 • fungerad
go(v)[mekanisk]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera(v)[mekanisk]
 • fungerad
operate(v)[mekanisk]
 • operated
 • operate
 • operate
 • operated
 • operated
fungera(v)[mekanisk]
 • fungerad
function(v)[mekanisk]
 • functioned
 • function
 • function
 • functioned
 • functioned
SVSvenskaENEngelska
fungera(v)[allmän]
 • fungerad
officiate(v)[allmän]
 • officiated
 • officiate
 • officiate
 • officiated
 • officiated
SVSynonymer för fungeraENÖversättningar
verka[tjänstgöra]seem
motsvara[tjänstgöra]correspond
fylla[tjänstgöra]fill
tillfredsställa[tjänstgöra]gratify
bilda[tjänstgöra]shape
tjäna[tjänstgöra]serve
svara[ge utslag för]reply
återverka[ge utslag för]react
fatta[ge utslag för]take
koppla[ge utslag för]hook
reagera[ge utslag för]react
ta[bita]take
passa ihop[stämma]tally
gå ihop[stämma]conjoin(formal)
klaffa[stämma]go smoothly
skära[tränga in]sickle
svida[tränga in]sting
bita[tränga in]biting
prestera[åstadkomma]preform
göra[åstadkomma]err(formal)