Söktermen further har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
further (v) [trade]
 • furthered
 • further
 • further
 • furthered
 • furthered
främja (v) [trade]
 • främjad
further (o) [degree] mer (o) [degree]
further (a) [information] mer (a) [information]
further (a) [information] närmare (a) [information]
further (a) [information] mera detaljerad (a) [information]
EN Engelska SV Svenska
further vidare
further bortre
further (o) [distance] längre bort (o) [distance]
further ytterligare
further (o) [degree] längre (o) [degree]
further (o) [distance] längre (o) [distance]
further
 • furthered
 • further
 • further
 • furthered
 • furthered
befrämja
 • befrämjad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för further SV Översättningar
bring forward [move forward] presentera
serve [move forward] severa
move on [move forward]
advance [move forward] förskott {n}
better [urge] bättre
promote [urge] befrämja
foster [urge] (formal adoptera
encourage [urge] befordra
improve [urge] förkovra sig
support [behaviour] support (n v)
help [behaviour] hjälpa
uphold [behaviour] vidmakthålla
abet [behaviour] underblåsa
aid [behaviour] hjälpmedel {n}
endorse [behaviour] stå bakom
favour [behaviour] ynnest (u)
back [behaviour] back (u)
forward [advocate] främre
bear up [advocate] utstå
defend [advocate] försvara