Söktermen fury har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fury ursinne {n}
fury förbittring (u)
fury (n) [emotional condition] raseri (n) {n} [emotional condition]
fury (n) [emotional condition] vrede (n) [emotional condition] (u)
fury ilska (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fury SV Översättningar
rage [anger] ilska (u)
madness [anger] dårskap {n}
passion [anger] vrede (u)
raving [anger] yrande {n}
vehemence [anger] häftighet (u)
frenzy [anger] vanvett {n}
wrath [feeling] (formal vrede (u)
animosity [feeling] fientlighet (u)
hostility [feeling] fiendskap (u)
anger [feeling] ilska (u)
agitation [rage] sinnesrörelse (u)
storm [rage] storm (u)
fume [rage] ilska (u)
impetuosity [fierceness] häftighet (u)
turbulence [fierceness] turbulens (u)
violence [fierceness] våld {n}
nag [shrew] tjata
vixen [shrew] rävhona
hag [shrew] häxa (u)
turmoil [uproar] röra