Söktermen gömma har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
gömma (v) [föremål] secrete (v) [föremål]
gömma (v n) [hide or conceal as if by covering with earth] bury (v n) [hide or conceal as if by covering with earth]
gömma hide
gömma (v) [föremål] hide (v) [föremål]
gömma conceal (formal)
SV Svenska EN Engelska
gömma (v) [föremål] conceal (v) [föremål] (formal)
gömma hiding
gömma secrete
SV Synonymer för gömma EN Översättningar
vistelseort [uppehållsort] (u whereabouts
tillflykt [uppehållsort] (u recourse (formal)
hemvist [uppehållsort] (u/n abode
gömställe [uppehållsort] n cache
kula [uppehållsort] (u bullet
lya [uppehållsort] (u den
näste [uppehållsort] n nest
tillhåll [uppehållsort] n haunt
undandra [ej utlämna] withdraw
dölja [ej utlämna] conceal (formal)
kvarhålla [ej utlämna] detain
innehålla [ej utlämna] enclose
hemlighålla [ej utlämna] conceal (formal)
förvägra [ej utlämna] deprive
undanhålla [ej utlämna] withhold
hölja [skyla] shroud
skymma [skyla] hide
kamouflera [skyla] camouflage
maskera [skyla] mask
fördunkla [skyla] obscure