Söktermen gömställe har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
gömställe {n} cache
gömställe (n) [allmän] {n} cache (n) [allmän]
gömställe (n) [allmän] {n} secret storage (n) [allmän]
gömställe (n) [plats] {n} stash (n) [plats]
gömställe (n) [plats] {n} secret store (n) [plats]
SV Svenska EN Engelska
gömställe (n) [avstängdhet] {n} hideaway (n) [avstängdhet] (informal)
gömställe {n} hiding-place
gömställe {n} covert
gömställe {n} hideout
SV Synonymer för gömställe EN Översättningar
vistelseort [uppehållsort] (u whereabouts
tillflykt [uppehållsort] (u recourse (formal)
hemvist [uppehållsort] (u/n abode
gömma [uppehållsort] bury
kula [uppehållsort] (u bullet
lya [uppehållsort] (u den
näste [uppehållsort] n nest
tillhåll [uppehållsort] n haunt
fristad [tillflykt] (u refuge
reträtt [tillflykt] (u backdown
[tak över huvudet] (invariable lee
asyl [tak över huvudet] (u asylum
betäckning [tak över huvudet] (u shelter
härbärge [tak över huvudet] n hostel
skydd [tak över huvudet] n shelter
bo [vrå] dwell (literature)
hål [vrå] n hole
kammare [vrå] (u chambers
kajuta [vrå] (u cabin
fälla [bakhåll] (u trap