Söktermen göra sig kvitt har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
göra sig kvitt (v) [skuld] pay off (v) [skuld]
göra sig kvitt (v) [skuld] clear (v) [skuld]
göra sig kvitt (v) [person] get rid of (v) [person]
göra sig kvitt (v) [person] shake off (v) [person]

SV EN Översättningar för göra

göra (v) [vinst]
 • gjord
make (v) [vinst]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
göra (v) [handla]
 • gjord
act (v) [handla]
 • acted
 • act
 • act
 • acted
 • acted
göra
 • gjord
cause
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
göra (v) [vinst] turn in (v) [vinst]
göra (v) [allmän]
 • gjord
render (v) [allmän] (formal)
 • rendered
 • render
 • render
 • rendered
 • rendered
göra
 • gjord
do
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [aktion]
 • gjord
do (v) [aktion]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [handla]
 • gjord
do (v) [handla]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [make a mistake]
 • gjord
err (v) [make a mistake] (formal)
 • erred
 • err
 • err
 • erred
 • erred
göra (v) [allmän]
 • gjord
make (v) [allmän]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Översättningar för kvitt

kvitt (a) [lika] even (a) [lika]
kvitt (a) [lika] quits (a) [lika] (informal)
SV Synonymer för göra sig kvitt EN Översättningar
köra bort [göra sig av med] throw out
avvisa [göra sig av med] disallow
avhysa [göra sig av med] evict
driva på flykten [göra sig av med] rout
undanröja [göra sig av med] obviate
avfärda [göra sig av med] dispatch
sälja [avhända sig] sell
avyttra [avhända sig] sell
avhända [avhända sig] deprive
sitta av [avarbeta] dismount
avbetala [avarbeta] pay off
gottgöra [avarbeta] amends
försona [avarbeta] conciliate
sona [avarbeta] expiate
vältra över [skjuta ifrån sig] pass onto
stöta bort [skjuta ifrån sig] estrange
skjuta [skjuta ifrån sig] fire (informal)
slingra sig undan [krångla sig från] get round
krångla [krångla sig från] bother