Söktermen göra slut på har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
göra slut på (v) [förråd] deplete (v) [förråd]
göra slut på (v) [förråd] make inroads upon (v) [förråd]
göra slut på (v) [förråd] make inroads on (v) [förråd]
göra slut på (v) [pengar] get through (v) [pengar]
göra slut på (v) [pengar] go through (v) [pengar]
SV Svenska EN Engelska
göra slut på (v) [rykte] scotch (v) [rykte] (formal)
göra slut på (v) [döda] liquidate (v) [döda]
göra slut på (v) [döda] eliminate (v) [döda] (informal)
göra slut på (v) [mat] finish off (v) [mat]
göra slut på (v) [mat] finish up (v) [mat]
göra slut på (v) [tömma] deplete (v) [tömma]
göra slut på (v) [dispyt] bring to an end (v) [dispyt]
göra slut på (v) [tömma] consume (v) [tömma]
göra slut på (v) [material] consume (v) [material]
göra slut på (v) [tömma] exhaust (v) [tömma]
göra slut på (v) [tömma] use up (v) [tömma]
göra slut på (v) [material] use up (v) [material]
göra slut på (v) [tömma] use (v) [tömma]
göra slut på (v) [material] use (v) [material]
göra slut på (v) [dispyt] settle (v) [dispyt]
göra slut på (v) [mat] finish (v) [mat]

SV EN Översättningar för göra

göra (v) [vinst] make (v) [vinst]
göra (v) [handla] act (v) [handla]
göra cause
göra (v) [vinst] turn in (v) [vinst]
göra (v) [allmän] render (v) [allmän] (formal)
göra do
göra (v) [aktion] do (v) [aktion]
göra (v) [handla] do (v) [handla]
göra (v) [make a mistake] err (v) [make a mistake] (formal)
göra (v) [allmän] make (v) [allmän]

SV EN Översättningar för slut

slut (a) [fysiskt tillstånd] {n} worn-out (a) [fysiskt tillstånd]
slut (n) [end of a story] {n} The End (n) [end of a story] (n)
slut (n) [avslutning] {n} conclusion (n) [avslutning]
slut (a) [fysiskt tillstånd] {n} exhausted (a) [fysiskt tillstånd]
slut (n) [avslutning] {n} ending (n) [avslutning]
slut (n) [aktivitet] {n} cessation (n) [aktivitet]
slut (n) [aktivitet] {n} termination (n) [aktivitet]
slut {n} end
slut (n) [aktivitet] {n} end (n) [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} end (n) [avslutning]

SV EN Översättningar för

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]
SV Synonymer för göra slut på EN Översättningar
förstumma [få att tiga] dumfound
strypa [få att tiga] strangle
mörda [få att tiga] kill
tysta [få att tiga] muzzle
upphäva [offentligen avskaffa] rescind (law)
inställa [offentligen avskaffa] cancel
bannlysa [offentligen avskaffa] expatriate
förvisa [offentligen avskaffa] expatriate
annullera [offentligen avskaffa] nullify
avlysa [offentligen avskaffa] cancel
slopa [upphäva] reject
undanröja [upphäva] obviate
avlägsna [upphäva] eliminate (informal)
avskaffa [upphäva] repeal
utreda [förbereda nedläggandet av] clear up
upplösa [förbereda nedläggandet av] disband
likvidera [förbereda nedläggandet av] liquidate
avveckla [förbereda nedläggandet av] wind up
kuva [undertrycka] subdue
hämma [undertrycka] stunt