Söktermen gain har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
gain (v) [acquire] (v) [acquire]
gain (n) [benefit] förmån (n) [benefit] (u)
gain (n) [benefit] fördel (n) [benefit] (u)
gain (v) [acquire] förvärva (v) [acquire]
gain (v) [confidence] förvärva (v) [confidence]
EN Engelska SV Svenska
gain (v) [acquire] skaffa sig (v) [acquire]
gain (v) [acquire] uppnå (v) [acquire]
gain (n) [increase] ökning (n) [increase] (u)
gain (n) [benefit] nytta (n) [benefit] (u)
gain (n) [benefit] vinst (n) [benefit] (u)
gain (v) [confidence] vinna (v) [confidence]
gain vinning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för gain SV Översättningar
boost [increase] puffa för
progress [increase] utveckling (u)
raise [increase] upprätta
rise [increase] stiga
advance [increase] förskott {n}
service [value] severing
use [value] bruk {n}
usefulness [value] nytta (u)
utility [value] (formal värmeverk (n)
application [value] applikation
edge [value] brädd {f}
advantage [value] fördel (u)
obtain [possession] vinna
acquire [possession] förvärva
procure [possession] (formal utveckla
achieve [possession] uppnå
grasp [possession] grepp {n}
get [possession] lätta
secure [possession] betrygga
profit [money coming in] vinning (u)