Söktermen Garbage har 5 resultat
EN Engelska SV Svenska
garbage (n) [household waste] avskräde (n) {n} [household waste]
garbage (n) [household waste] avfall (n) {n} [household waste]
garbage (n) [household waste] skräp (n) {n} [household waste]
garbage (n) [household waste] sopor (n) [household waste] (up)
garbage strunt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för garbage SV Översättningar
rubbish [trash] nonsens (invariable)
debris [trash] spillror (up)
waste [trash] ödemark (u)
dross [trash] slagg {n}
residue [remains] överskott {n}
remnants [remains] lämningar
remainder [remains] rest (u)
dregs [remains] grums {n}
trash [remains] skräp {n}
balance [remains] balansräkning
refuse [thing] (formal rata
litter [thing] kull av djuryngla