Söktermen gather har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
gather (v) [skirt]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
rynka (v) [skirt]
 • rynkad
gather
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
plocka
 • plockad
gather (v) [information] skaffa sig (v) [information]
gather (v) [people] skockas (v) [people]
gather (v) [people] komma tillsammans (v) [people]
EN Engelska SV Svenska
gather (v) [people] samlas (v) [people]
gather (v) [information]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
inhämta (v) [information]
 • inhämtad
gather (v) [information]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
församla (v) [information]
 • församlad
gather (v) [courage]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
samla (v) [courage]
 • samlad
gather (v) [people]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
samla (v) [people]
 • samlad
gather (v) [meeting]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
sammanträda (v) [meeting]
 • sammanträdd
gather (v) [meeting] församlas (v) [meeting]
gather dra samman
gather (v) [courage]
 • gathered
 • gather
 • gather
 • gathered
 • gathered
uppbjuda (v) [courage]
 • uppbjuden

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för gather SV Översättningar
call together [bring together] sammankalla
congregate [bring together] hopsamla
rally [bring together] samla
convene [bring together] sammankomma
muster [bring together] (formal uppbåd
summon [bring together] uppbåda
assemble [bring together] dra samman
deduce [reach a conclusion] härleda
infer [reach a conclusion] innebära
reason [reach a conclusion] reson
assume [reach a conclusion] ta på sig
presume [reach a conclusion] undererstå sig
judge [reach a conclusion] domare (u)
conclude [reach a conclusion] konkludera
suppose [understand] förmoda
believe [understand] tro
expect [understand] förvänta
imagine [understand] se
deploy [order] gruppera
dispose [order] disponera