Söktermen ge har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
ge (v) [present]
 • given
give (v) [present]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [spel - kort]
 • given
deal (v) [spel - kort]
 • dealt
 • deal
 • deal
 • dealt
 • dealt
ge (v) [skänka]
 • given
endow (v) [skänka]
 • endowed
 • endow
 • endow
 • endowed
 • endowed
ge (v) [skänka]
 • given
grant (v) [skänka]
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
ge (v) [skänka]
 • given
bestow (v) [skänka] (formal)
 • bestowed
 • bestow
 • bestow
 • bestowed
 • bestowed
SV Svenska EN Engelska
ge (v) [hjälpa]
 • given
render (v) [hjälpa] (formal)
 • rendered
 • render
 • render
 • rendered
 • rendered
ge (v) [föremål]
 • given
pass (v) [föremål]
 • passed
 • pass
 • pass
 • passed
 • passed
ge (v) [skänka] chip in (v) [skänka]
ge (v) [skänka]
 • given
donate (v) [skänka]
 • donated
 • donate
 • donate
 • donated
 • donated
ge (v) [skänka]
 • given
contribute (v) [skänka]
 • contributed
 • contribute
 • contribute
 • contributed
 • contributed
ge (v) [tillfredsställelse]
 • given
give (v) [tillfredsställelse]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [tillfredsställelse]
 • given
bring (v) [tillfredsställelse]
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
ge (v) [föremål]
 • given
give (v) [föremål]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [allmän]
 • given
give (v) [allmän]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge
 • given
give
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [föremål] provide with (v) [föremål]
ge (v) [teater]
 • given
enact (v) [teater] (formal)
 • enacted
 • enact
 • enact
 • enacted
 • enacted
ge (v) [teater]
 • given
perform (v) [teater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
ge (v) [föremål]
 • given
hand (v) [föremål]
 • handed
 • hand
 • hand
 • handed
 • handed
ge (v) [medicin]
 • given
administer (v) [medicin]
 • administered
 • administer
 • administer
 • administered
 • administered
ge (v) [föremål]
 • given
reach (v) [föremål]
 • reached
 • reach
 • reach
 • reached
 • reached