Söktermen gedigen har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
gedigen (a) [metaller] pure (a) [metaller]
gedigen (a) [möbler] substantial (a) [möbler]
gedigen genuine
gedigen (a) [metaller] solid (a) [metaller]
gedigen (a) [möbler] solid (a) [möbler]
SV Synonymer för gedigen EN Översättningar
vederhäftig [tillförlitlig] solvent
pålitlig [tillförlitlig] trustworthy
sann [tillförlitlig] for real (adj adv)
hederlig [tillförlitlig] honourable
sannolik [tillförlitlig] probable
solid [tillförlitlig] solid
kanonisk [tillförlitlig] canonical
trovärdig [tillförlitlig] credible
ren [genuin] caribou
äkta [genuin] genuine
autentisk [genuin] authentic
riktig [genuin] for real (adj adv)
oförfalskad [genuin] genuine
tvättäkta [genuin] washable
kraftig [stadig] stalwart
hållbar [stadig] sustainable
bastant [stadig] burly
genuin [ren] genuine
pur [ren] pure
oblandad [ren] unadulterated