Söktermen genast har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
genast (a) [aktion] immediately (a) [aktion]
genast (o) [tid] forthwith (o) [tid]
genast (adv) [immediately] forthwith (adv) [immediately]
genast (o) [tid] straightaway (o) [tid]
genast (adv) [very soon; immediately] right away (adv) [very soon; immediately]
SV Svenska EN Engelska
genast (o) [tid] right away (o) [tid]
genast (o) [tid] directly (o) [tid]
genast (o) [tid] straight away (o) [tid]
genast (o) [tid] at once (o) [tid]
genast (a) [aktion] at once (a) [aktion]
genast at once
genast (o) [tid] instantaneously (o) [tid]
genast (o) [tid] instantly (o) [tid]
genast (a) [aktion] instantly (a) [aktion]
genast (o) [tid] immediately (o) [tid]
genast forthwid
genast jiff
genast straightway
genast immediately
SV Synonymer för genast EN Översättningar
abrupt [plötsligt] cold turkey
oförmodat [plötsligt] contretemps
häftigt [plötsligt] severely
tvärt [plötsligt] suddenly
omedelbart [på en gång] forthwith
ögonblickligen [på en gång] right away
med ens [på en gång] suddenly
momang [på eviga momangen] moment
plötsligt [i ett nu] all of a sudden
i en blink [i ett nu] in half a shake
på ett ögonblick [i ett nu] in less than no time
nu [i ett nu] n currently
på momangen [omedelbart] (informal pronto (informal)
strax [omedelbart] directly
direkt [omedelbart] direct
skott [som ett skott] n shoot on a plant
omgående [skyndsamt] by return
skyndsam [skyndsamt] hurried
när som helst [i brådrasket] whenever
fort [i brådrasket] n fast