Söktermen Generally har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
generally (o) [comparison] i stort sett (o) [comparison]
generally (o) [in general] i stort sett (o) [in general]
generally (o) [comparison] på det hela taget (o) [comparison]
generally (o) [comparison] i allmänhet (o) [comparison]
generally (adv) [as a rule; usually] i största allmänhet (adv) [as a rule; usually]
generally (o) [in general] i största allmänhet (o) [in general]
generally (o) [in general] generellt (o) [in general]
generally (o) [habit] vanligen (o) [habit]
generally (o) [habit] vanligtvis (o) [habit]
generally i regel
generally merendels

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för generally SV Översättningar
altogether [in all] цялостно (adv)
chiefly [often] предимно (adv adj)
frequently [usually] често (čésto)
almost [approximation] почти́ (adv n)
commonly [ordinarily] обичайно (adv)