Söktermen genteel har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
genteel (a) [behavior] (pej.) fin (a) [behavior] (pej.)
genteel (a) [behavior] (pej.) struntförnäm (a) [behavior]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för genteel SV Översättningar
elegant [aristocratic] graciös
noble [aristocratic] ädling
highborn [aristocratic] högättad
grand [aristocratic] ståtlig
stately [aristocratic] förnäm
majestic [aristocratic] majestätisk
cultivated [cultured] kultiverad
affected [cultured] gripen
aristocratic [cultured] aristokratisk
refined [cultured] belevad
pretentious [cultured] pretentiös
artificial [cultured] artificiell
formal [cultured] formell
polite [excessively polite] hövlig
mannerly [excessively polite] civiliserad
well-behaved [excessively polite] väluppfostrad
well-bred [excessively polite] belevad
courteous [excessively polite] galant
haughty [excessively polite] högmodig