Söktermen germ har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
germ bakterie (u)
germ (n) [biology] bakterie (n) [biology] (u)
germ (n) [biology] mikrob (n) [biology] (u)
germ (n) [botany] grodd (n) [botany] (u)
germ brodd
EN Engelska SV Svenska
germ mikrob (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för germ SV Översättningar
microbe [micro-organism] mikrob (u)
bacillus [micro-organism] bacill (u)
virus [micro-organism] virus {n}
pathogen [micro-organism] patogen
bacterium [micro-organism] bakterie (u)
progeny [origin] (literature efterkommande (u)
spawn [origin] yngel
issue [origin] (formal utgång (u)
embryo [origin] embryo {n}
bud [origin] (informal knopp (u)
sperm [origin] sperma (u)
nucleus [origin] cellkärna
seed [origin] seeda
inception [embryonic form] påbörjande
origin [embryonic form] upprinnelse
egg [embryonic form] ägg {n}
source [embryonic form] upprinnelse
birth [start] början (invariable)
descent [start] sluttning (u)
extraction [start] uppackning