Söktermen get har 21 resultat
SVSvenskaENEngelska
get(u) goat
get(n v)[animal](u) goat(n v)[animal]
get(n)[zoologi - hona](u) goat(n)[zoologi - hona]
get(n)[zoologi - hona](u) nanny goat(n)[zoologi - hona]
ENEngelskaSVSvenska
get(v)[comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förstå(v)[comprehension]
 • förstådd
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
bliva
 • bliven
get(v)[general]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
bli(v)[general]
 • bliven
get(v)[acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
uppnå(v)[acquire]
 • uppnådd
get(v)[acquire] skaffa sig(v)[acquire]
get(v)[acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förvärva(v)[acquire]
 • förvärvad
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
lätta
 • lättad
get(v)[comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
fatta(v)[comprehension]
 • fattad
get(v)[destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma(v){n}[destination]
 • kommen
get(v)[fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
hämta(v)[fetch]
 • hämtad
get(v)[disease] ådra sig(v)[disease]
get(v)[present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[present]
 • fången
get(v)[disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[disease]
 • fången
get(v)[acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[acquire]
 • fången
get(v)[fetch] gå efter(v)[fetch]
get(v)[give]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa(v)[give]
 • skaffad
get(v)[fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa(v)[fetch]
 • skaffad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för getSVÖversättningar
influence[behaviour]inverkan
change[behaviour]ombyte
modify[behaviour]modifiera
concern[behaviour]oro(u)
sway[behaviour]vingla
alter[behaviour]ändra
affect[behaviour]beveka
capture[activity]kap{n}
catch[activity]hake(u)
seize[activity]tillskansa(v)
nab[activity]hugga
kill[activity]slå ihjäl
net[activity]netto
trap[activity]snärja
bag[activity]kappsäck
obtain[possession]vinna
acquire[possession]förvärva
procure[possession](formalutveckla
gain[possession]vinning(u)
achieve[possession]uppnå