Söktermen get har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
get (u) goat
get (n v) [animal] (u) goat (n v) [animal]
get (n) [zoologi - hona] (u) goat (n) [zoologi - hona]
get (n) [zoologi - hona] (u) nanny goat (n) [zoologi - hona]
EN Engelska SV Svenska
get (v) [comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förstå (v) [comprehension]
 • förstådd
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
bliva
 • bliven
get (v) [general]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
bli (v) [general]
 • bliven
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
uppnå (v) [acquire]
 • uppnådd
get (v) [acquire] skaffa sig (v) [acquire]
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förvärva (v) [acquire]
 • förvärvad
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
lätta
 • lättad
get (v) [comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
fatta (v) [comprehension]
 • fattad
get (v) [destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma (v) {n} [destination]
 • kommen
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
hämta (v) [fetch]
 • hämtad
get (v) [disease] ådra sig (v) [disease]
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [disease]
 • fången
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [acquire]
 • fången
get (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
get (v) [give]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [give]
 • skaffad
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [fetch]
 • skaffad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för get SV Översättningar
influence [behaviour] inverkan
change [behaviour] ombyte
modify [behaviour] modifiera
concern [behaviour] oro (u)
sway [behaviour] vingla
alter [behaviour] ändra
affect [behaviour] beveka
capture [activity] kap {n}
catch [activity] hake (u)
seize [activity] tillskansa (v)
nab [activity] hugga
kill [activity] slå ihjäl
net [activity] netto
trap [activity] snärja
bag [activity] kappsäck
obtain [possession] vinna
acquire [possession] förvärva
procure [possession] (formal utveckla
gain [possession] vinning (u)
achieve [possession] uppnå