Söktermen get by har 3 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
get by(v)[budget] klara sig(v)[budget]
get by(v)[subsist] klara sig(v)[subsist]
get by passera

ENSVÖversättningar för get

get(v)[fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
hämta(v)[fetch]
 • hämtad
get(v)[fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa(v)[fetch]
 • skaffad
get(v)[give]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa(v)[give]
 • skaffad
get(v)[fetch] gå efter(v)[fetch]
get(v)[acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[acquire]
 • fången
get(v)[disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[disease]
 • fången
get(v)[present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[present]
 • fången
get(v)[disease] ådra sig(v)[disease]
get(v)[comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förstå(v)[comprehension]
 • förstådd
get(v)[destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma(v){n}[destination]
 • kommen

ENSVÖversättningar för by

by till
by(o)[location] bredvid(o)[location]
by(o)[dimension] gånger(o)[dimension]
by(o)[books] av(o)[books]
by(o)[location] vid(o)[location]
by(o)[division] med(o)[division]
by(o)[means] med(o)[means]
by(o)[multiplication] med(o)[multiplication]
by(o)[travel] med(o)[travel]
by(o)[time] innan(o)[time]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för get bySVÖversättningar
manage[muddle through]manövrera
survive[muddle through]överleva
succeed[muddle through]efterträda
accomplish[press forward]uträtta
wind[press forward]vrida
squeeze through[press forward]pressa sig genom