Söktermen get down har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
get down (v) [bus] gå av (v) [bus]
get down (v) [horse] gå av (v) [horse]
get down (v) [railways] gå av (v) [railways]
get down (v) [bicycle] stiga av (v) [bicycle]
get down (v) [bus] stiga av (v) [bus]
EN Engelska SV Svenska
get down (v) [horse] stiga av (v) [horse]
get down (v) [railways] stiga av ett tåg (v) [railways]

EN SV Översättningar för get

get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
hämta (v) [fetch]
 • hämtad
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [fetch]
 • skaffad
get (v) [give]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [give]
 • skaffad
get (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [acquire]
 • fången
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [disease]
 • fången
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [disease] ådra sig (v) [disease]
get (v) [comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förstå (v) [comprehension]
 • förstådd
get (v) [destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma (v) {n} [destination]
 • kommen

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för get down SV Översättningar
descend [activity] minska
land [activity] ägor
come down [activity] landa
disembark [activity] sätta i land
alight [activity] (formal stiga av
light [activity] sken {n}
deplane [get off] stiga av ett flygplan
dismount [get off] sitta av