Söktermen get rid of har 20 resultat
EN Engelska SV Svenska
get rid of (v) [disease] bli av med (v) [disease]
get rid of slippa
get rid of bli fri från
get rid of (v) [disease] bli kvitt (v) [disease]
get rid of (v) [love] ge på båten (v) [love]
get rid of (v) [dispose of] skaffa undan (v) [dispose of]
get rid of (v) [objects] gallra ut (v) [objects]
get rid of (v) [objects] rensa bort (v) [objects]
get rid of (v) [person] bli av med (v) [person]
get rid of (v) [dispose of] bli av med (v) [dispose of]
get rid of (v) [dispose of] kasta bort (v) [dispose of]
get rid of (v) [people] rensa ut (v) [people]
get rid of (v) [people] eliminera (v) [people]
get rid of (v) [love] överge (v) [love]
get rid of (v) [person] göra sig kvitt (v) [person]
get rid of (v) [person] skaka av (v) [person]
get rid of (v) [person] avvisa (v) [person]
get rid of (v) [objects] slänga (v) [objects]
get rid of (v) [objects] kassera (v) [objects]
get rid of (v) [objects] kasta bort (v) [objects]

EN SV Översättningar för get

get (v) [fetch] hämta (v) [fetch]
get (v) [fetch] skaffa (v) [fetch]
get (v) [give] skaffa (v) [give]
get (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
get (v) [acquire] (v) [acquire]
get (v) [disease] (v) [disease]
get (v) [present] (v) [present]
get (v) [disease] ådra sig (v) [disease]
get (v) [comprehension] förstå (v) [comprehension]
get (v) [destination] komma (v) {n} [destination]

EN SV Översättningar för rid

rid (v) [place] befria (v) [place]
rid bort

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för get rid of SV Översättningar
throw away [discard] kasta bort
relinquish [discard] (formal avstå från
eliminate [discard] (informal avlägsna
sell [discard] avyttra
dispose of [discard] avpollettera
drain [activity] avdika
exhaust [activity] uttömma
reduce [activity] knappa in
purge [activity] rena
bleed [activity] åderlåta
desert [abandon] öken (u)
discard [abandon] slänga
forsake [abandon] överge
ditch [abandon] (informal lämna