Söktermen get up har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
get up (v) [bed] gå upp (v) [bed]
get up (v) [bed] stiga upp (v) [bed]
get up (v) [stand up] resa sig (v) [stand up]
get up (v) [stand up] ställa sig upp (v) [stand up]

EN SV Översättningar för get

get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
hämta (v) [fetch]
 • hämtad
get (v) [fetch]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [fetch]
 • skaffad
get (v) [give]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
skaffa (v) [give]
 • skaffad
get (v) [fetch] gå efter (v) [fetch]
get (v) [acquire]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [acquire]
 • fången
get (v) [disease]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [disease]
 • fången
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [disease] ådra sig (v) [disease]
get (v) [comprehension]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
förstå (v) [comprehension]
 • förstådd
get (v) [destination]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
komma (v) {n} [destination]
 • kommen

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja (v) [prices]
 • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för get up SV Översättningar
wake up [activity] vakna
arise [activity] (formal härröra
wake [awaken] kölvatten (u)
rouse [awaken] uppröra
animate [awaken] besjäla
spur [awaken] sporre (u)
coax [awaken] lirka
arouse [awaken] (formal phetsa
go up [movement] rusa i höjden
rise [movement] stiga
climb [movement] klättra
mount [movement] (arch. montera
scale [movement] skala (u)
float [movement] flöte {n}
soar [movement] sväva högt
ascend [movement] (formal a
stir [action] omröra
awake [action] vakna upp