Söktermen gill har 2 resultat
SV Synonymer för gill EN Översättningar
lagenlig [i lag föreskriven] valid
laga [i lag föreskriven] repair
rättsgiltig [i lag föreskriven] valid
gällande [i lag föreskriven] standing
legitim [i lag föreskriven] legitimate
rättmätig [i lag föreskriven] rightful
formell [i lag föreskriven] formal
laglig [i lag föreskriven] lawful
meriterad [kvalificerad] qualified
behörig [kvalificerad] certificated
berättigad [kvalificerad] eligible
kompetent [kvalificerad] competent
vederbörlig [giltig] due
fullgod [giltig] up to standard
välgrundad [gällande] well-founded
tillräcklig [gällande] ample
tillfredsställande [gällande] satisfying
hållbar [gällande] sustainable
gångbar [gällande] current
aktuell [gällande] up-to-date
EN Engelska SV Svenska
gill (n) [breathing organ of fish] gäl (n) [breathing organ of fish] (u)
gill (n) [ichthyology - anatomy] gäl (n) [ichthyology - anatomy] (u)