Söktermen gilla har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
gilla approve of
gilla (v) [mat] be fond of (v) [mat]
gilla (v) [förkärlek] be fond of (v) [förkärlek]
gilla (v) [mat] care for (v) [mat]
gilla (v) [förkärlek] care for (v) [förkärlek]
SV Svenska EN Engelska
gilla (v) [mat] love (v) [mat]
gilla (v) [förkärlek] love (v) [förkärlek]
gilla (v) [kvalitet] appreciate (v) [kvalitet]
gilla (v) [uppförande] think well of (v) [uppförande]
gilla (v) [uppförande] approve of (v) [uppförande]
gilla (v) [kvalitet] value (v) [kvalitet]
gilla (v) [plan] favor (v) [plan]
gilla (v) [förkärlek] go for (v) [förkärlek]
gilla (v) [situation] like (v) [situation] (formal)
gilla (v) [person] like (v) [person] (formal)
gilla (v) [mat] like (v) [mat] (formal)
gilla (v) [förkärlek] like (v) [förkärlek] (formal)
gilla (v) [föremål] like (v) [föremål] (formal)
gilla like (formal)
SV Synonymer för gilla EN Översättningar
tycka om [vara tilltalad av] kunne lide (v)
uppskatta [vara trakterad av] estimere (n v)
önska [vara trakterad av] ønske
hålla av [tycka om] kunne lide (v)
tycka [tycka om] mene
samtycka [ställa sig positiv] samtykke
stödja [ställa sig positiv] støtte (adj n v)
bekräfta [stadfästa] bekræfte (v)
uppmuntra [stadfästa] opmuntre (v)
hylla [gå med i] (u hylde (n)
befordra [ge sitt stöd åt] transportere (v n)
följa [ansluta sig till] følge
anta [godkänna] mene
bifalla [godkänna] bakke op (adj n v)
mottaga [ta för god] modtage
kämpa för [följa] forfægte (n adj v)
försvara [följa] forsvare (n adj v)
klubba [fastställa] (u banke (n v)
konfirmera [fastställa] bekræfte (v)