Söktermen give birth to har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
give birth to (v) [baby] ge liv åt (v) [baby]
give birth to (v) [animals] (v) [animals]
give birth to (v) [animals] föda (v) [animals] (u)
give birth to (v) [baby] föda (v) [baby] (u)
give birth to (v) [baby] nedkomma med (v) [baby]

EN SV Översättningar för give

give
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
uppge
 • uppgiven
give
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge
 • given
give (v) [general]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [general]
 • given
give (v) [object]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [object]
 • given
give (v) [objects]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [objects]
 • given
give (v) [present]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [present]
 • given
give (v) [satisfaction]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [satisfaction]
 • given
give (v) [satisfaction]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
bringa (v) [satisfaction]
 • bringad
give (v) [present]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
skänka (v) [present]
 • skänkt
give (v n) [bend slightly when a force is applied] ge efter (v n) [bend slightly when a force is applied]

EN SV Översättningar för birth

birth börd (u)
birth (n adj v) [beginning or start; a point of origin] början (n adj v) [beginning or start; a point of origin] (invariable)
birth (n) [beginning] begynnelse (n) [beginning] (u)
birth (n) [beginning] uppkomst (n) [beginning] (u)
birth (n) [origin] uppkomst (n) [origin] (u)
birth (n) [beginning] tillblivelse (n) [beginning] (u)
birth (n) [general] födsel (n) [general] (u)
birth födelse
birth barnafödsel
birth förlossning (u)

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för give birth to SV Översättningar
beget [reproduction] avla
turn out [reproduction] dyka upp
litter [reproduction] kull av djuryngla
spawn [reproduction] yngel
bear [reproduction] björn (u)
cause [origin] upphov {n}
author [origin] upphovsman
invent [origin] dikta
occasion [origin] (formal tillfälle {n}
produce [origin] skapa
create [origin] komponera