Söktermen give way har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
give way (v) [movement] ge plats (v) [movement]
give way (v) [movement] ge rum (v) [movement]
give way (v) [movement] gå ur vägen (v) [movement]
give way (v) [fall back] vika undan (v) [fall back]
give way (v) [movement] vika undan (v) [movement]
EN Engelska SV Svenska
give way (v) [collapse] rasa (v) [collapse]
give way (v) [collapse] störta in (v) [collapse]
give way (v) [collapse] falla in (v) [collapse]
give way (v) [fall back] dra sig tillbaka (v) [fall back]
give way (v) [fall back] retirera (v) [fall back]

EN SV Översättningar för give

give
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
uppge
 • uppgiven
give
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge
 • given
give (v) [general]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [general]
 • given
give (v) [object]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [object]
 • given
give (v) [objects]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [objects]
 • given
give (v) [present]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [present]
 • given
give (v) [satisfaction]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
ge (v) [satisfaction]
 • given
give (v) [satisfaction]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
bringa (v) [satisfaction]
 • bringad
give (v) [present]
 • given
 • give
 • give
 • gave
 • gave
skänka (v) [present]
 • skänkt
give (v n) [bend slightly when a force is applied] ge efter (v n) [bend slightly when a force is applied]

EN SV Översättningar för way

way sträcka
way (n) [fashion] sätt (n) {n} [fashion]
way (n) [manner] sätt (n) {n} [manner]
way (n) [use] sätt (n) {n} [use]
way (n) [fashion] vis (n) {n} [fashion]
way (n) [manner] vis (n) {n} [manner]
way (n) [orientation] riktning (n) [orientation] (u)
way väg (u)
way (n) [direction] väg (n) [direction] (u)
way (n) [general] väg (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar