Söktermen glad har 32 resultat
SV Svenska EN Engelska
glad (a) [känslomässigt tillstånd] cheery (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [färg] lively (a) [färg]
glad (a) [uppförande] jocund (a) [uppförande] (literature)
glad (a) [känslomässigt tillstånd] light-hearted (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] blithe (a) [känslomässigt tillstånd] (literature)
SV Svenska EN Engelska
glad (a) [lycklig] jolly (a) [lycklig]
glad (a) [allmän] gleeful (a) [allmän]
glad (adj v) [pleased, happy, satisfied] glad (adj v) [pleased, happy, satisfied]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] glad (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] merry (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [överraskning] pleasant (a) [överraskning]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] joyful (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] gay (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] cheerful (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] happy (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] content (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] thrilled (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (a) [känslomässigt tillstånd] delighted (a) [känslomässigt tillstånd]
glad delighted
glad (a) [känslomässigt tillstånd] bright (a) [känslomässigt tillstånd]
glad (adj n) [happy] bright (adj n) [happy]
glad (a) [överraskning] nice (a) [överraskning]
glad jocund (literature)
glad pleased
glad jolly
glad happy
SV Synonymer för glad EN Översättningar
sällskaplig [underhållande] gregarious
älskvärd [underhållande] endearing
charmig [underhållande] darling
konversabel [underhållande] expansive
sympatisk [underhållande] congenial (formal)
hygglig [underhållande] decent
trevlig [underhållande] nice
i form [på gott humör] fit
optimistisk [på gott humör] sanguine (formal)
uppåt [på gott humör] upward
odygdig [leklysten] wicked
skämtsam [leklysten] facetious
munter [leklysten] gleeful
ostyrig [leklysten] rowdy (informal)
uppsluppen [leklysten] in high spirits
yr [leklysten] giddy
yster [leklysten] wanton
skälmsk [leklysten] roguish
lekfull [leklysten] gamesome
gladlynt [munter] cheerful
EN Engelska SV Svenska
glad (a) [emotional condition] glad (a) [emotional condition]
glad (adj v) [pleased, happy, satisfied] glad (adj v) [pleased, happy, satisfied]
glad (a) [emotional condition] nöjd (a) [emotional condition]
glad (adj v) [pleased, happy, satisfied] nöjd (adj v) [pleased, happy, satisfied]
glad (adj v) [pleased, happy, satisfied] belåten (adj v) [pleased, happy, satisfied]
glad (a) [emotional condition] lycklig (a) [emotional condition]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för glad SV Översättningar
blissful [feeling] счастли́вый (adj)
blithe [feeling] (literature счастли́вый (adj)
delighted [feeling] восто́рженный (adj)
gay [feeling] жема́нный (adj n)
happy [feeling] счастливый (adj)
blessed [joyous] блаже́нный (adj)
buoyant [cheerful] плаву́чий (adj)
light [property] разжечь (vt)