Söktermen go away har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
go away (v) [place] avresa (v) [place]
go away (v) [place] avlägsna sig (v) [place]
go away (v) [place] avgå (v) [place]
go away (o) [get out] gå iväg (o) [get out]
go away (v) [place] gå iväg (v) [place]
EN Engelska SV Svenska
go away (v) [general] försvinna (v) [general]
go away (v) [general] kila (v) [general]
go away (v) [general] dunsta (v) [general]
go away (v) [general] sticka (v) [general] (informal)
go away (o) [get out] gå ut (o) [get out]
go away (v) [general] dra (v) [general]
go away (int v) [go away] försvinn (int v) [go away]
go away gå sin kos

EN SV Översättningar för go

go (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
starta
 • startad
go (v) [movement]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
go (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
 • gången
go (v) [departure]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [departure]
 • gången
go (v) [general]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [general]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [mechanical]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera (v) [mechanical]
 • fungerad
go (v) [travel]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [travel]
 • rest

EN SV Översättningar för away

away (o) [distance] borta (o) [distance]
away (o) [aside] åt sidan (o) [aside]
away (o) [aside] undan (o) [aside]
away (o) [aside] bort (o) [aside]
away (o) [distance] bort (o) [distance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för go away SV Översättningar
depart [action] skilja
leave [action] utträda
pass [action] övergå