Söktermen go off har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
go off (v) [place] avresa (v) [place]
go off (v) [place] avlägsna sig (v) [place]
go off (v) [place] avgå (v) [place]
go off (v) [place] gå iväg (v) [place]
go off (v) [alarm] gå av (v) [alarm]
EN Engelska SV Svenska
go off (v) [gun] gå av (v) [gun]
go off (v) [alarm clock] ringa (v) [alarm clock]
go off (v) [explosives] detonera (v) [explosives]
go off (v) [explosives] explodera (v) [explosives]
go off (v) [food] bli skämd (v) [food]

EN SV Översättningar för go

go (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
starta
 • startad
go (v) [movement]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
go (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
 • gången
go (v) [departure]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [departure]
 • gången
go (v) [general]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [general]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [mechanical]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera (v) [mechanical]
 • fungerad
go (v) [travel]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [travel]
 • rest

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för go off SV Översättningar
blow up [detonate] förstora
erupt [detonate] få ett utbrott
burst [detonate] omgång
discharge [detonate] avlossa
rupture [detonate] brott {n}
fracture [detonate] krossa
explode [detonate] krevera
burn [burst into flame] förbränning (u)
spark [burst into flame] gnista (u)
break out [burst into flame] bryta sig ut
flare up [burst into flame] blossa upp