Söktermen go up har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
go up (v) [prices] stiga (v) [prices]
go up (v) [prices] gå upp (v) [prices]
go up (v) [explosives] detonera (v) [explosives]
go up (v) [explosives] explodera (v) [explosives]
go up (v) [construction] uppföras (v) [construction]
EN Engelska SV Svenska
go up (v) [staircase] gå uppför (v) [staircase]
go up (v) [prices] rusa i höjden (v) [prices]

EN SV Översättningar för go

go (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
starta
 • startad
go (v) [movement]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
go (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
 • gången
go (v) [departure]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [departure]
 • gången
go (v) [general]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [general]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
(v) [mechanical]
 • gången
go (v) [mechanical]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
fungera (v) [mechanical]
 • fungerad
go (v) [travel]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [travel]
 • rest

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja (v) [prices]
 • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för go up SV Översättningar
ascend [movement] (formal a
rise [movement] stiga
climb [movement] klättra
stand [movement] ställ {n}
mount [movement] (arch. montera
come up [movement] stiga upp
arise [movement] (formal härröra
scale [ascend] skala (u)
clamber [activity] klänga
surmount [activity] höja sig över
scramble [activity] rusning (u)