Söktermen godkännande har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} endorsement (n) [rättsvetenskap]
godkännande {n} authorisation
godkännande {n} validation
godkännande (a) [auktoriserande] {n} confirming (a) [auktoriserande]
godkännande (a) [auktoriserande] {n} approving (a) [auktoriserande]
SV Svenska EN Engelska
godkännande (n) [tillstånd] {n} permission (n) [tillstånd]
godkännande (a) [auktoriserande] {n} authorizing (a) [auktoriserande]
godkännande (n) [tillstånd] {n} authorization (n) [tillstånd]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} seal of approval (n) [rättsvetenskap]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} sanction (n) [rättsvetenskap]
godkännande (n) [tillstånd] {n} consent (n) [tillstånd]
godkännande (n) [tillstånd] {n} assent (n) [tillstånd] (formal)
godkännande (n) [accepterande] {n} assent (n) [accepterande] (formal)
godkännande (n) [tillstånd] {n} approval (n) [tillstånd]
godkännande (n) [rättsvetenskap] {n} approval (n) [rättsvetenskap]
godkännande (n) [planer] {n} approval (n) [planer]
godkännande (n) [accepterande] {n} approval (n) [accepterande]
godkännande (n) [accepterande] {n} acceptance (n) [accepterande]
godkännande (n) [sport] {n} homologation (n) [sport]
godkännande {n} approval
SV Synonymer för godkännande EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
ja [bifall] aye
instämmande [bifall] concurrence
gillande [bifall] approbation (formal)
beviljande [bifall] concession
samtycke [bifall] n agreement
godtagande [stadfästelse] authorizing