Söktermen good fortune har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
good fortune (n) [success] tur (n) [success] (u)
good fortune (n) [success] lycka (n) [success] (u)

EN SV Översättningar för good

good (a) [behavior] vänlig (a) [behavior]
good (a) [child] väluppfostrad (a) [child]
good (a) [moral behavior] hederlig (a) [moral behavior]
good (a) [skill] duktig (a) [skill]
good (n) [advantage] fördel (n) [advantage] (u)
good nytta (u)
good (a) [child] lydig (a) [child]
good (a) [child] snäll (a) [child]
good (a) [person] snäll (a) [person]
good nyttig

EN SV Översättningar för fortune

fortune (n) [possession] rikedom (n) [possession] (u)
fortune (n) [possession] förmögenhet (n) [possession] (u)
fortune (n) [future] öde (n) {n} [future]
fortune (n) [future] lott (n) [future] (u)
fortune (n) [success] tur (n) [success] (u)
fortune (n) [success]
  • fortuned
  • fortune
  • fortune
  • fortuned
  • fortuned
lycka (n) [success] (u)
  • lyckt
fortune (n) [a chance] tillfällighet (n) [a chance] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för good fortune SV Översättningar
advantage [blessing] fördel (u)
benefit [blessing] gagn {n}
windfall [blessing] fallfrukt
asset [blessing] tillgång (u] och efterfrågan [i)
boon [blessing] (formal förmån (u)