Söktermen goods har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
goods (n) [that which is produced, traded, bought or sold] vara (n) [that which is produced, traded, bought or sold]
goods (n) [that which is produced, traded, bought or sold] gods (n) {n} [that which is produced, traded, bought or sold]
goods (n) [trade] gods (n) {n} [trade]
goods varor (up)
goods (n) [trade] varor (n) [trade] (up)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för goods SV Översättningar
belongings [possessions] tillhörigheter (up)
effects [possessions] effekter
assets [possessions] tillgångar (up)
property [possessions] ägodel
wares [possessions] (literature varor (up)
movables [possessions] lösegendom (u)
stock [wares] stam (u)
line [wares] lina
merchandise [wares] handelsvaror
spoils [booty] byte {n}
yield [booty] utbyte {n}
catch [booty] hake (u)
find [booty] skaffa
loot [booty] byte {n}
haul [booty] notvarp
wealth [property] välstånd {n}
chattel [property] lösöre {n}
reserve [thing] förbehålla
stocks [thing] stamaktier (up)
commodity [thing] handelsvara