Söktermen gottgörelse har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
gottgörelse (n) [skada] (u) indemnification (n) [skada]
gottgörelse (n) [kostnad] (u) compensation (n) [kostnad]
gottgörelse (n) [skada] (u) compensation (n) [skada]
gottgörelse (n) [skada] (u) recompense (n) [skada] (formal)
gottgörelse (n) [skada] (u) remuneration (n) [skada] (formal)
SV Svenska EN Engelska
gottgörelse (n) [skada] (u) damages (n) [skada] (law)
gottgörelse (n) [skada] (u) amends (n) [skada]
gottgörelse (n) [skada] (u) reparation (n) [skada] (formal)
gottgörelse (n) [fel] (u) atonement (n) [fel]
gottgörelse (u) indemnity
gottgörelse (n) [kostnad] (u) repayment (n) [kostnad]
gottgörelse (n) [fel] (u) expiation (n) [fel]
gottgörelse (u) amenda
gottgörelse (u) redress (formal)
gottgörelse (u) reparation (formal)
SV Synonymer för gottgörelse EN Översättningar
återbetalning [utbetalning] (u refund
uppgörelse [utbetalning] (u settlement
likvid [utbetalning] payment
likvidering [utbetalning] (u liquidation
pris [utbetalning] n award
avgift [utbetalning] (u fee
lön [utbetalning] (u wage
arvode [utbetalning] n emolument (formal)
ersättning [utbetalning] (u ersatz
honorar [utbetalning] n fee
vedergällning [utbetalning] (u retribution (formal)
betalning [utbetalning] (u liquidation
erkänsla [ersättning] (u acknowledgment
belöning [ersättning] (u prize
gengäld [ersättning] (u requital (formal)
gratifikation [belöning] (u premium
tillägg [belöning] n add-on
bonus [belöning] (u premium
premie [belöning] (u premium
mäklararvode [agentarvode] n brokerage