Söktermen gräns har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
gräns (n) [kant] (u) border (n) [kant]
gräns (u) bounds
gräns (n) [land] (u) frontier (n) [land]
gräns (n) [kant] (u) edge (n) [kant]
gräns (adj n v) [boundary, border of territory] (u) bound (adj n v) [boundary, border of territory]
SV Svenska EN Engelska
gräns (n) [kant] (u) edging (n) [kant]
gräns (n) [land] (u) border (n) [land]
gräns (u) boundary
gräns (n) [avgränsning] (u) demarcation (n) [avgränsning]
gräns (n) [kunskap] (u) limit (n) [kunskap]
gräns (n) [avgränsning] (u) limit (n) [avgränsning]
gräns (n) [allmän] (u) limit (n) [allmän]
gräns (u) limit
gräns (n) [kunskap] (u) boundary (n) [kunskap]
gräns (n) [avgränsning] (u) boundary (n) [avgränsning]
gräns (n) [allmän] (u) boundary (n) [allmän]
gräns (u) frontier
gräns (u) precinct {n}
gräns (u) confine
gräns (u) border
SV Synonymer för gräns EN Översättningar
räckvidd [växlingsvidd] (u incidence
utsträckning [växlingsvidd] (u extension
latitud [växlingsvidd] (u latitude
slut [slutpunkt] n The End (n)
syfte [slutpunkt] n thrust
ledstjärna [slutpunkt] lodestar
ändamål [slutpunkt] n purpose
avsikt [slutpunkt] (u intention
destination [slutpunkt] (u destination
bestämmelse [slutpunkt] (u regulation
tanke [slutpunkt] (u thought
föresats [slutpunkt] purpose
mål [slutpunkt] n goal
spelrum [utrymme] n elbow room
marginal [utrymme] (u margin
brädd [kant] f edge
utkant [kant] (u outskirts
strand [kant] (u coast
horisont [kant] (u horizon
bård [kant] border