Söktermen gradually har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
gradually (o) [development] gradvis (o) [development]
gradually (o) [development] stegvis (o) [development]
gradually (o) [development] bit för bit (o) [development]
gradually (o) [development] lite i taget (o) [development]
gradually (o) [development] efter hand (o) [development]
EN Engelska SV Svenska
gradually (o) [development] så småningom (o) [development]
gradually småningom

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för gradually SV Översättningar
successively [progressively] successivt
constantly [progressively] jämt och samt
perceptibly [progressively] (formal märkbart
hardly [undiscernibly] med svårighet
scarcely [undiscernibly] med svårighet
casually [at a leisurely pace] nonchalant
deliberately [at a leisurely pace] med full vetskap
cautiously [at a leisurely pace] försiktigt
slowly [at a leisurely pace] sakta