Söktermen greatest thing since sliced bread har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
greatest thing since sliced bread (n) [(idiomatic) a relatively recent invention] (n) det bästa sedan skivat bröd (n) [(idiomatic) a relatively recent invention] (n)

EN SV Översättningar för greatest

greatest (a) [degree] bäst (a) [degree]
greatest (a) [degree] allra bäst (a) [degree]

EN SV Översättningar för thing

thing sak (u)
thing (n) [activity] sak (n) [activity] (u)
thing (n) [non-physical object] sak (n) [non-physical object] (u)
thing (n) [objects] sak (n) [objects] (u)
thing (n) [subject] sak (n) [subject] (u)
thing (n) [object] apparat (n) [object] (u)
thing (n) [objects] artikel (n) [objects] (u)
thing persedel
thing (n) [non-physical object] ting (n) {n} [non-physical object]
thing (n) [objects] ting (n) {n} [objects]

EN SV Översättningar för since

since (o) [reason] för (o) [reason]
since (o) [reason] (o) [reason]
since (o) [reason] på grund av (o) [reason]
since (o) [conjunction] därför att (o) [conjunction]
since (o) [reason] därför att (o) [reason]
since (adv prep conj) [because] eftersom (adv prep conj) [because]
since (o) [conjunction] eftersom (o) [conjunction]
since (o) [reason] eftersom (o) [reason]
since (o) [conjunction] emedan (o) [conjunction]
since (o) [time] sedan (o) [time]

EN SV Översättningar för sliced

EN SV Översättningar för bread

bread bröd {n}
bread (n) [culinary] bröd (n) {n} [culinary]
bread (n) [general] pengar (n) [general] (up)
bread (n) [general] deg (n) [general] (u (informal))
bread (n) [general] kosing (n) [general] (u (informal))
bread (v) [culinary]
  • breaded
  • bread
  • bread
  • breaded
  • breaded
panera (v) [culinary]
  • panerad