Söktermen gripa sig an har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
gripa sig an (v) [fiende] deal with (v) [fiende]
gripa sig an (v) [fiende] polish off (v) [fiende]

SV EN Översättningar för gripa

gripa
 • gripen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa (v) [allmän]
 • gripen
take (v) [allmän]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa
 • gripen
catch
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
gripa (v) [brott]
 • gripen
catch (v) [brott]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
gripa (v) [put under custody]
 • gripen
detain (v) [put under custody]
 • detained
 • detain
 • detain
 • detained
 • detained
gripa (v) [förbrytare]
 • gripen
apprehend (v) [förbrytare]
 • apprehended
 • apprehend
 • apprehend
 • apprehended
 • apprehended
gripa (v) [allmän]
 • gripen
grasp (v) [allmän]
 • grasped
 • grasp
 • grasp
 • grasped
 • grasped
gripa (v) [hand]
 • gripen
grip (v) [hand]
 • gripped
 • grip
 • grip
 • gripped
 • gripped
gripa (v) [allmän]
 • gripen
seize (v) [allmän]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa (v) [grab]
 • gripen
seize (v) [grab]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Översättningar för an

än (conj prep adv) [Introduces a comparison] than (conj prep adv) [Introduces a comparison]
än (o) [jämförelse] than (o) [jämförelse]
än even
än than
än still
än yet
SV Synonymer för gripa sig an EN Översättningar
ta itu med [göra] take care of
börja [göra] commence (formal)