Söktermen guiding har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
guiding styrning

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för guiding SV Översättningar
running [handling] lopp {n}
using [handling] användande
regulating [handling] reglerande
operating [handling] opererande
controlling [commanding] kontrollerande
determining [commanding] avgöra