Söktermen hänga har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
hänga (v) [brott] string up (v) [brott]
hänga hang
hänga (v) [brott] hang (v) [brott]
hänga (v) [mur] hang (v) [mur]
hänga (v) [brott] scrag (v) [brott] (informal)
SV Svenska EN Engelska
hänga (v) [mur] suspend (v) [mur]
SV Synonymer för hänga EN Översättningar
straffa [summariskt avrätta] punish
likvidera [summariskt avrätta] liquidate
mörda [summariskt avrätta] kill
lyncha [summariskt avrätta] lynch
sitta [sitta fast] be
slingra [krypa] roll
klänga [krypa] clamber
exponera [visa] exposure
skylta med [visa] show
förevisa [visa] exhibit
utställa [visa] display
vistas [hålla till] resides
vara [hålla till] goods
uppehålla sig [hålla till] reside (formal)
hålla [hålla till] hold
vaja [dingla] float
slänga [dingla] chuck
sväva [dingla] waver
sloka [dingla] droop
luta [dingla] incline