Söktermen hänvisa till har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
hänvisa till (v) [sida] refer to (v) [sida]
hänvisa till (v) [sända] refer to (v) [sända]
hänvisa till (v) [sända] direct to (v) [sända]

SV EN Översättningar för hänvisa

hänvisa direct
hänvisa (v) [sända] refer (v) [sända]

SV EN Översättningar för till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]
SV Synonymer för hänvisa till EN Översättningar
anmäla [upplysa om] announce
uppge [upplysa om] give up
rapportera [upplysa om] report
redogöra för [upplysa om] give an account of
återge [upplysa om] give back
påstå [upplysa om] allege (formal)
åberopa [upplysa om] cite
anföra [upplysa om] adduce
definiera [upplysa om] define
fastslå [upplysa om] settle firmly
referera till [upplysa om] refer to
ange [upplysa om] inform
citera [anföra] quote