Söktermen hålla skadeslös har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
hålla skadeslös (v) [skada] indemnify (v) [skada]

SV EN Översättningar för hålla

hålla (v) [tal]
 • hållen
deliver (v) [tal]
 • delivered
 • deliver
 • deliver
 • delivered
 • delivered
hålla (v) [föremål] withstand use (v) [föremål]
hålla (v) [föremål]
 • hållen
last (v) [föremål]
 • lasted
 • last
 • last
 • lasted
 • lasted
hålla
 • hållen
keep
 • kept
 • keep
 • keep
 • kept
 • kept
hålla (v) [position]
 • hållen
keep (v) [position]
 • kept
 • keep
 • keep
 • kept
 • kept
hålla (v) [anklagelse] stand up (v) [anklagelse]
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
maintain (v) [ansträngning]
 • maintained
 • maintain
 • maintain
 • maintained
 • maintained
hålla (v) [ansträngning]
 • hållen
sustain (v) [ansträngning]
 • sustained
 • sustain
 • sustain
 • sustained
 • sustained
hålla (v) [hålla kvar]
 • hållen
retain (v) [hålla kvar]
 • retained
 • retain
 • retain
 • retained
 • retained
hålla (v) [sittplats]
 • hållen
reserve (v) [sittplats]
 • reserved
 • reserve
 • reserve
 • reserved
 • reserved
SV Synonymer för hålla skadeslös EN Översättningar
ersätta [ge ersättning för] compensate
betala [ge ersättning för] defray (formal)
trösta [ge ersättning för] solace (literature)
gottgöra [betala] amends
honorera [betala] remunerate
återställa [betala] re-examine
belöna [betala] reward
löna [betala] requite (formal)
återbetala [betala] pay back
vedergälla [betala] repay
reparera [betala] mend
utjämna [ersätta] equalize
uppväga [ersätta] out-balance
återgälda [ersätta] reciprocate (formal)
kompensera [ersätta] compensate