Söktermen hård har 46 resultat
SV Svenska EN Engelska
hård severe
hård hard
hård (a) [ansträngning] hard (a) [ansträngning]
hård (a) [omständigheter] severe (a) [omständigheter]
hård (a) [blick] grim (a) [blick]
SV Svenska EN Engelska
hård (a) [blick] hard (a) [blick]
hård (a) [ansträngning] arduous (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] tough (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] strenuous (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] burdensome (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] difficult (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] laborious (a) [ansträngning]
hård (a) [levnadsförhållanden] tough (a) [levnadsförhållanden]
hård (a) [konkurrens] severe (a) [konkurrens]
hård (a) [väder] boisterous (a) [väder]
hård (a) [väder] turbulent (a) [väder]
hård (a) [väder] stormy (a) [väder]
hård (a) [väder] tempestuous (a) [väder]
hård (a) [väder] tumultuous (a) [väder]
hård (a) [straff] stiff (a) [straff] (informal)
hård (a) [karaktär] austere (a) [karaktär]
hård (a) [omständigheter] harsh (a) [omständigheter]
hård (a) [aktion] drastic (a) [aktion]
hård (a) [karaktär] severe (a) [karaktär]
hård (a) [levnadsförhållanden] rough (a) [levnadsförhållanden]
hård (a) [karaktär] harsh (a) [karaktär]
hård (a) [karaktär] stern (a) [karaktär]
hård (a) [karaktär] strict (a) [karaktär]
hård (a) [karaktär] tough (a) [karaktär]
hård (a) [material] hard (a) [material]
hård (a) [aktion] grueling (a) [aktion]
hård (a) [aktion] gruelling (a) [aktion]
hård (a) [aktion] hard-handed (a) [aktion]
hård (a) [aktion] harsh (a) [aktion]
hård (a) [medicin] callous (a) [medicin]
hård (a) [vatten] hard (a) [vatten]
hård (a) [uppförande] hard-handed (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] hardhanded (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] heavy-handed (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] hardfisted (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] hard-fisted (a) [uppförande]
hård harsh
hård stern
hård grim
hård backbreaking
hård (a) [krav] severe (a) [krav]
SV Synonymer för hård EN Översättningar
omelodisk [skarp] (a) tuneless
metallisk [skarp] (a) metallic
stickande [skarp] (a) {n} stabbing
arbetsam [tung] (a) industrious
stormig [svår] (a) uproarious
genomträngande [svår] (a) pervasive (formal)
seg [ogenomtränglig] (a) rubbery
stenig [obekväm] (a) stony
hårdnackad [okänslig] (a) dogged
betungande [svår] (a) arduous
mödosam [svår] (a) labored
hård [svår] (a) severe
tryckande [svår] (a) oppressive
svår [kännbar] (a) severe
tung [tyngande] (a) heavy
skrovlig [ojämn] (a) gruff
obearbetad [ojämn] (a) crude
bitter [kännbar] (a) bitter
livlös [om färg] (a) lifeless
smärtsam [kännbar] (a) painful