Söktermen hög har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
hög (adj) [of a building] tall (adj) [of a building]
hög (n) [kvantitet] huddle (n) [kvantitet]
hög long
hög (a) [ljud] loud (a) [ljud]
hög (n) [geologi] hummock (n) [geologi]
SV Svenska EN Engelska
hög (n) [geologi] hillock (n) [geologi]
hög (a) [ljud] high-pitched (a) [ljud]
hög (n) [kvantitet] pile (n) [kvantitet]
hög (n) [kvantitet] heap (n) [kvantitet]
hög (a) [föremål] tall (a) [föremål]
hög mound
hög (a) [storlek] high (a) [storlek] (informal)
hög (a) [priser] high (a) [priser] (informal)
hög (a) [narkotika] high (a) [narkotika] (informal)
hög (a) [allmän] high (a) [allmän] (informal)
hög high (informal)
hög (n) [kvantitet] bunch (n) [kvantitet]
hög (n) [kvantitet] stack (n) [kvantitet]
hög (a) [storlek] lofty (a) [storlek]
hög hillock
hög pile
hög lofty
hög tall
hög heap
SV Synonymer för hög EN Översättningar
stack [stapel] (u rick
packe [stapel] (u bundle
bråte [stapel] n rubble
bröt [stapel] broke (informal)
mängd [stapel] (u amount
trave [stapel] (u pile
fri [öppen] free of charge
rymlig [öppen] capacious
frisk [öppen] freshness
luftig [öppen] airy
hop [myckenhet] (u batch
rad [myckenhet] (u tier
mångfald [myckenhet] (u diversity
folkmassa [samling] (u crowd
folksamling [samling] crowd
trängsel [samling] (u throng
skock [samling] (u heap
flock [samling] (u flock
kollektiv [samling] conjoint (formal)
stim [samling] n shoal